1)

برگزاري كارگاه هاي آشنايي با كتابخانه و پايگاه هاي اطلاعاتي

به اطلاع دانشجويان گرامي مي رساند كتابخانه مركزي، جهت ارتقاء سطح آموزش و پژوهش دانشجويان، طبق روال هر سال و مصادف با هفته ي پژوهش، در صدد برگزاري كارگاه هاي 10 الي 12 نفره آشنايي با كتابخانه براي دانشجويان ورودي جديد همه مقاطع تحصيلي است. اين كارگاه ها با عنوان " آشنايي با بخش هاي مختلف كتابخانه، امكانات، نرم افزارها، استراتژي هاي جستجو در پايگاه هاي اطلاعاتي فارسي و لاتين و نحوه دريافت مقالات، كتاب ها و پايان نامه هاي ديجيتال" برگزار مي شود. از اينرو متقاضيان مي توانند جهت سهولت هماهنگي، مشخصات و اطلاعات تماس نماينده ي كلاس را به صورت مكتوب از طريق ايميل كتابخانه به آدرس library.department@art.ac.ir يا توسط مدير گروه ها و اساتيد محترم از طريق اتوماسيون اداري ارسال كنند. شايان ذكر است آموزش و هماهنگي هاي لازم براي هر گروه شركت كننده، توسط خانم يعقوبي، كارشناس كتابدار در كتابخانه ي مركزي و مركز اسناد صورت خواهد گرفت..
1401/9/22
فهرست