1)

دسترسي به پايگاه هاي اطلاعاتي، خارج از دانشگاه

مراحل دسترسي به پايگاه هاي اطلاعاتي داخلي و خارجي از طريق VPN (اين دسترسي براي تمامي مقاطع امكان پذير است):

 • نصب VPN دانشگاه از طريق راهنماي موجود در آدرس https://itc.art.ac.ir/#vpn
 • رمز عبور و نام كاربري VPN:

Username: vpnart

@Password: Lib#$1401#

 • ورود به آدرس library.art.ac.ir
 • كليك بر روي گزينه "پايگاه هاي اطلاعاتي" (جدول اول)

 ***

مراحل دسترسي به پايگاه هاي اطلاعاتي داخلي (نورمگز، نورلايب، مگ ايران و سيويليكا) از طريق ثبت نام با ايميل دانشگاهي (اين دسترسي فقط براي اساتيد، دانشجويان ارشد و دكتري امكان پذير است):

 • ساخت ايميل دانشگاهي
 • در صورت نداشتن ايميل آكادميك، از طريق ورود به سامانه گلستان، پيشخوان خدمت درخواست داده سپس از آموزش دانشكده و مركز فناوري اطلاعات دانشگاه پيگيري شود.
 • ثبت نام با ايميل دانشگاهي در هريك از پايگاه هاي داخلي
 • ورود به حساب كاربري

 ***

مراحل دسترسي به پايگاه هاي اطلاعاتي خارجي از طريق ثبت نام در سامانه دانش لينك (اين دسترسي براي  تمامي مقاطع امكان پذير است):

 • ثبت نام با ايميل دانشگاهي يا ايميل ياهو و جيميل در سامانه دانش لينك http://honar.daneshlink.ir/
 • تاييد كتابخانه مركزي پس از 24 ساعت كاري
 • ورود به حساب كاربري پس از 24 ساعت كاري

فايل راهنما را دانلود كنيد.


1401/12/19
فهرست